Kosten en vergoedingen

Contracten zorgverzekeraars

Met alle zorgverzekeraars  m.u.v. de VGZ-groep (UMC, IZZ, IZA, UNIVE etc) heeft Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht  in 2020 een contract. Dit betekent dat voor de zorgverzekeraars waarmee ik een contract heb de kosten van de behandeling vergoed worden door uw zorgverzekering wanneer de problematiek voldoet aan de criteria voor de Specialistische GGZ of de Basis Generalistische GGZ.   Wel wordt het wettelijk verplichte eigen risico  bij u in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of andere arts noodzakelijk. Op deze verwijsbrief dient te staan dat het een verwijzing betreft voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg, de S-GGZ of de basis generalistische geestelijke gezondheidszorg, de BG-GGZ.

De declaratie van de behandeling zal na afsluiting van de gehele behandeling plaats vinden indien de behandeling korter dan een jaar duurt.  Bij een langer durende behandeling aan het eind van ieder behandeljaar. De declaratie wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Deze vergoedt de behandeling rechtstreeks aan mij. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend. Houdt u er rekening mee dat dit dus pas bij afsluiting van de behandeling of na een jaar na aanvang van de behandeling gebeurt.

Voor de Zorgverzekeringen die onder de VGZ vallen bijvoorbeeld IZZ, Unive, IZA,  UMC  etc kunt U bij mij terecht wanneer U  een 100% restitutiepolis heeft of een gedeeltelijke restitutiepolis heeft en U bereidt bent een deel van de behandeling zelf te betalen. U krijgt van mij bij beëindiging van de behandeling zelf de declaratie aangeleverd die U zelf rechtstreeks aan Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht moet betalen.  U dient de factuur vervolgens zelf in bij de zorgverzekeraar.

Facturen worden door AXIANS aan U gestuurd.

Contact

Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht

Biltstraat 190, 3572 BR Utrecht (Eerste verdieping)
Voor informatievragen vul het informatieformulier in op deze website bij de therapiesoort van uw voorkeur.

Mevr. J.M. van Lieshout (Marie-José)
Telefoon: 06 – 53 89 72 81

Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht biedt u een veelzijdig aanbod van behandelmogelijkheden face to face en online via videobellen

Ook voor supervisie en leertherapie.

Mijn registraties

Psychotherapeut BIG.
Cognitief Gedragstherapeut, lid, supervisor, leertherapeut en opleider V.G.C.t.
Relatie- en Gezinstherapeut, lid, supervisor en leertherapeut N.V.R.G.
Kinder- en Jeugdpsychotherapeut, lid-specialist, supervisor, leertherapeut V.K.J.P.
Mindfulness- en Compassietrainer, lid V.M.B.N. level 1
Register Mindfulness - gevorderd trainer
Belangstellend lid V.E.N.
Lid L.V.V.P.
Lid-leersupervisor en leertherapeut N.V.P.
KvK 34345444.