Schematherapie

(Voor individuele schematherapie en de schematherapiegroep is een S-GGZ-verwijzing nodig)

“Maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen om een volgende keer anders te reageren? Laat je gedrag hardnekkige patronen zien, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag? Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt?” In deze gevallen kan schematherapie helpen! ”

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Schematherapie is een specifieke vormen van cognitieve gedragstherapie die vaak ingezet wordt bij persoonlijkheidsproblematiek en hardnekkige gedragspatronen die met de persoonlijkheid te maken hebben.              (Bron www.schematherapie.nl)

Schematherapiegroep.  Start oktober 2022 weer online!

In de schematherapiegroep werken we met maximaal 8 deelnemers onder begeleiding van 2 therapeuten aan het doorgronden van de je gedragspatronen. Samen met je groepsgenoten ga je na wat de invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en je dagelijkse leven  is. met anderen samen leer je  jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt gaan zorgen en opkomen voor jezelf. Je leert in dit proces met je groepsgenoten van elkaar, je deelt je ervaringen met elkaar en je leert samen het doorbreken van je patronen.

Tijdstip: dinsdagmiddag van 16.30 tot 18 uur. Online of op locatie: Biltstraat 190, 3572 BR Utrecht.

Wil jij samen met anderen leren je patronen te doorbreken en je verder ontwikkelen? Vraag dan informatie aan over de schemaleertherapiegroep bij mlieshout@psychotherapie-utrecht.nu

© Copyright - Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht -Biltstraat 190, 3572 BR Utrecht