Klachtenregeling

Klachtenregeling

Stap 1.

Indien U vragen heeft of het met bepaalde zaken omtrent uw contact binnen Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht oneens bent, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar.

Stap 2.

Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt U contact opnemen met de regiebehandelaar J.M. van Lieshout 06-53897281. Zij kan U ook informeren over de klachtprocedure binnen Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht; een klacht t.a.v. Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht dient schriftelijk aan de regiebehandelaar kenbaar te worden gemaakt. N.a.v. uw klacht zal er contact met U opgenomen worden om tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht hieruit geen bevredigende oplossing voortkomen  dan kunt U de volgende stap ondernemen.

Stap 3.

Klachtenregeling volgens de LVVP
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/