Informatie aanvragen Cognitieve Gedragstherapie

Kunt u hieronder een korte beschrijving geven van de klachten die u heeft en de hulpvraag?

Heeft u al eerder hulp gehad?

Zo ja waar, hoe lang en heeft U daar wel of niet baat bij gehad?

Misschien weet u zelf nog niet welk type hulp er nodig is. U kunt dan één van de aanmeldformulieren invullen. Tijdens het eerste gesprek bekijken we het samen.