Informatie aanvragen

Kunt u hieronder een korte beschrijving geven van de klachten die u heeft en de hulpvraag?
Heeft u al eerder hulp gehad?
Zo ja waar, hoe lang en heeft U daar wel of niet baat bij gehad?