Cognitieve gedragstherapie

EMDR

Systeemtherapie

Supervisie en leertherapie

Relatiecoaching

Cognitieve gedragstherapie

EMDR

Systeemtherapie

Supervisie en leertherapie

Relatiecoaching

Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht  biedt u een veelzijdig aanbod van behandelmogelijkheden: traumabehandeling EMDR, cognitieve- en gedragstherapie, aandachttraining MBCT  in een kleine groep, inzichtgevende psychotherapie, individuele mindfulnesstrajecten MBCT, training zelfbeeldverbetering (COMET) individueel en in een kleine groep, intensieve VIP-mindfulnesstrajecten, jeugd- en jongvolwassenenpsychotherapie, relatiecoaching  waaronder EFT, interventies uit de Gottmanmethodiek, gezinscoaching,en individuele coaching. In de psychotherapiepraktijk behandelen we zowel volwassenen als adolescenten,  jong-volwassenen, gezinnen en echtparen.

Psychotherapeut Marie José  van Lieshout

Gecontracteerde zorg: contracten met zorgverzekeraars m.u.v. de VGZ-groep

Marie-Jose van Lieshout, B.I.G.-geregistreerd psychotherapeut. Vanaf 1995 tot en met heden ben ik werkzaam in de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk en daarnaast vanaf 1990 t/ m 2006 in verschillende GGZ-instellingen werkzaam geweest. Ik ben gespecialiseerd in traumabehandeling EMDR, cognitieve- en gedragstherapie ( C.G.t. , schematherapie, mindfulness based cognitieve therapie en compassietraining). Tevens ben ik gespecialiseerd in de relatie- en gezinstherapie, geef o.a. EFT en gebruik interventies uit de Gottmanmethode. Ook ben ik kind- en jeugdpsychotherapeut waarvoor ik cognitieve- en gedragstherapeutische behandelingen, EMDR en gezinsgesprekken inzet.
Ik ben lid-supervisor van de VGCt, de NVRG en de VKJP, lid-leersupervisor N.V.P. en voor de opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog.
Daarnaast ben ik leertherapeut voor de VGCT, de NVRG, de VKJP, de N.V.P. en voor de opleiding tot GZ-psycholoog,
Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog.

Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht is tevens  een opleidingspraktijk voor psychotherapeuten i.o. Er wordt o.a. gewerkt onder mijn supervisie.
Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars m.u.v. VGZ-groep. Voor informatie, behandelmethoden,  supervisie of leertherapie bel 06-53897281 of vul het informatieformulier in op deze website onder de therapiesoort van uw voorkeur.

> Lees verder

GZ-Psycholoog / Psychotherapeut i.o. Lisabeth Bolks

Gecontracteerde zorg: contracten met zorgverzekeraars muv de VGZ-groep via Marie-José van Lieshout

Lisabeth Bolks, in 2004 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen (klinische psychologie) en in 2009 heb ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond bij een ggz-instelling en de Radboud Universiteit Nijmegen. Sindsdien heb ik in de eerstelijns en tweedelijns ggz gewerkt. Ik heb mij in de afgelopen jaren met name gericht op de behandeling van angst- en depressieve klachten en daarnaast heb ik mij een periode bezig gehouden met diagnostiek en behandeling van ADHD en ASS.

In psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht werk ik als gz-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut.  In de behandeling hecht ik veel waarde aan een goed contact tussen mij en de client. Ik vind het belangrijk om samen te begrijpen hoe klachten en problemen zijn ontstaan en te onderzoeken welke veranderingsmogelijkheden er zijn. Ik werk veelal vanuit de principes van de cognitieve gedragstherapie en ik ben lid van de VGCT. Voor het verwerken van ingrijpende ervaringen kan EMDR worden ingezet. Ook technieken uit andere therapiemodellen zoals schematherapie en ACT kunnen in de behandeling gebruikt worden.

Contact

Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht

Biltstraat 190, 3572 BR Utrecht (Eerste verdieping)
Voor informatievragen vul het informatieformulier in op deze website.

Mevr. J.M. van Lieshout (Marie-José)
Telefoon: 06 – 53 89 72 81
mlieshout@psychotherapie-utrecht.nu

Mevr. L. Bolks. (Lisabeth)

Bij crisissituaties of acute zaken buiten kantooruren altijd contact opnemen met de huisartsenpost.

© Copyright - Psychotherapiepraktijk Oud-Utrecht -Biltstraat 190, 3572 BR Utrecht